เทศบาลตำบลจันทเขลม ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วน
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม

เอกสารแนบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page