กองการศึกษา

 

นายสันติภาพ ม่านตา 
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม
 

นายชาลี เต็มปรีชา 
นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน หัวหน้ากองการศึกษา
 

นายชาลี เต็มปรีชา 
นักวิชาการศึกษา
 

นางจิราวรรณ สุขใส 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 

นางสาวนิตยา แก้วสุข 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page