วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2559 โดยมีภาคราชการและภาคเอกชนร่วมออกหน่วยมาให้บริการต่างๆ เช่น บริการตรวจรักษาโรค บริการตัดผม บริการวัดสายตา ให้กับพี่น้องชาว ตำบลจันทเขลม และตำบลใกล้เคียง ณ วัดจันทเขลม หมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook : เทศบาลตำบลจันทเขลม

https://www.facebook.com/chanthaklem/photos/?tab=album&album_id=1127263600646017

 

 

 

 

27-30 เมษายน เทศบาลตำบลจันทเขลม จัดโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลจันทเขลมเคลื่อนที่ ปี 2558 เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 และโครงการทบทวนจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลจันทเขลม ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลจันทเขลม จัดทำโครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลจันทเขลม เคลื่อนที่ ปี 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 จัดระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 
โดยมีนายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีจันทเขลม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล จัดโครงการ 
มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ รพสต.จันทเขลม ป้อมตำรวจชุมชน โรงเรียนบ้านจันทเขลม กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลจันทเขลม และมีชาวบ้าน หมู่ที่ 1-8 เข้าร่วมประชุมประชาคมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเสนอการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในหมู่บ้านครั้งนี้ นอกจากนี้เทศบาลรับชำระภาษีเคลื่อนที่อีกด้วย

 

 

 

Page 5 of 5