เทศบาลตำบลจันทเขลม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
ช่วงเช้า 08.00น. จัดทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนบ้านจันทเขลม
09.00 น. จัดตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนบ้านจันทเขลมไปยังวัดจันทเขลม
10.00 น. ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เดินทางไปถวายเทียน ณ สำนักสงฆ์สอยดาวนิมติ ม.8 ต.จันทเขลม
12.30 น. ถวายเทียน ณ วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม ซึงคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันทเขลม ,สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและลูกจ้างเทศบาล, ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบสารประเพณีไทยสืบต่อไป

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
นายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม พร้อมด้วยนายวิเชียร กลิ่นกมล รองนายกเทศมนตรี, นายเตรียมพันธุ์ อนุพันธ์ สท.เขต2 ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี และชาวบ้านในพื้นที่ ออกสำรวจ พื้นที่สร้างฝายเก็บน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เทศบาลตำบลจันทเขลม เข้าร่วมโครงการเขาคิชฌกูฏร่วมใจพิทักษ์รักสถาบันสำคัญของชาติ ครบรอบ 23 ปี ณหอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นผู้กล่าวรายงาน เดิมทีท้องที่อำเภอเขาคิชฌกูฏเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมะขาม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน และถือว่าวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการยกฐานะขึ้นมาเป็นอำเภอเขาคิชฌกูฏ และในปี 2559 เป็นวันครบรอบ 23 ปี ของอำเภอ

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

Page 4 of 5