วันที่ 28 เมษายน 2559 
นายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม เข้าร่วมประชุมประชาคม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดจันทบุรี ณ อบต.ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการประชุม อปพร. ประชุมเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ในแต่ละท้องที่ ของจังหวัดจันทบุรี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page