วันที่ 24 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลจันทเขลมจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายดำรงค์ บรรจง ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสุเนส เฉียงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม หัวหน้าส่วนต่าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม Facebook เทศบาลตำบลจันทเขลม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page