ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลจันทเขลม ทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น และควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เขียนบอกให้รู้ เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บ หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดงที่ทางเทศบาลจัดไว้ตามจุดของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรอการเก็บขน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page