กองช่าง

 

 
      นายสุรชัย จันหอม
ผู้อำนายการกองช่าง 
     
 
    นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวสุภัทรา นันทศุภกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
  นายวีรศักดิ์ คงคาใส
ผู้ช่วยช่างโยธา 
  นายนพดล ธรรมเสถียร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นายอนุชิต บุตรดาวงศ์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ 
 
         
นายกรุง โฉมนิล
พนง. ขับเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่

นายจำลอง หอมหวาน
คนงานประจำรถขยะ

 นายตุ๋ย สุขสงวน
คนงานทั่วไป
 -ว่าง-
พนง. ขับเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่
 
 นายบุญธรรม พรมนา
พนง. ขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
 นายเมธา แสนเสนาน
คนงานทั่วไป 
 นายอรรถพล นาคจันทร์
คนงานทั่วไป 


           

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page