กองช่าง

 

นายสันติภาพ ม่านตา 
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม
 

นายชูชีพ นนทรัตน์ 
หัวหน้ากองช่าง
 

ว่าง 
เจ้าพนักงานธุรการ
 

ว่าง 
นายช่างโยธา
 

นายวีรศักดิ์ คงคาใส 
ผู้ช่วยช่างโยธา
 

-ว่าง- 
ช่างไฟฟ้า
 

-ว่าง- 
ช่างสำรวจ
 

นายกรุง โฉมนิล 
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page