คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง 

 

  

นายวัชร์สิทธิโชค  ศรีวิรัญ
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
039-309962 , 089-051-4151

 

 

 

 

 

  รอแต่งตั้ง


รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม

   

 

 

 

 

  รอแต่งตั้ง
 รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม

 

 

 

  รอแต่งตั้ง
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม

  

 

  รอแต่งตั้ง

 

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ

นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม
087-135-6863

 

นางอพินญา เจริญสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด
039-309962 ,089-828-1587
 
 
- ว่าง -
 
 
 
นายสันติภาพ  ม่านตา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-135-6863

นายสุรชัย  จันหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
084-947-5238

นางทัศนียา  บัวภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
039-309962


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page