ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขยายเขตแนวท่อระบายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๘ บ้านคลองชม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page