ประกาศเทศบาลตำบลจันทเขลม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page