กองการศึกษา

 

   
  นางสาวทัศณียา  เรืองขจิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางจิราวรรณ  สุขใส
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา  แก้วสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตติพร  ถุงทอง
ผู้ดูแลเด็ก
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page