คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง 

 

  

นายวัชร์สิทธิโชค  ศรีวิรัญ
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 039-309962 , 089-051-4151

  

นายสมพงษ์  บุญรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม

โทร 089-252-3677


 
นายธัชพิชัย  ณ พัทลุง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม
โทร 096-796-5514

นางสาวกวินตรา  สระภูทิพย์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขลม

โทร 084-774-9945

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ

นายสันติภาพ ม่านตา
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม
087-135-6863

 

นางอพินญา เจริญสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด
039-309962
089-828-1587
 
 
- ว่าง -
 
 
 

 

นายสันติภาพ  ม่านตา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-135-6863

นายสุรชัย  จันหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
084-947-5238

นางทัศนียา  บัวภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
039-309962


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page