ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

โทรศัพท์ 039-309962

โทรสาร 039-309961

Email [email protected]

แผนที่⇐

{mosmap width='800'|height='450'|lat='13.003065'|lon='102.050267'| zoom='15'|mapType='Normal'|text='เทศบาลตำบลจันทเขลม'|tooltip='เทศบาลตำบลจันทเขลม'| marker='1'|align='center' }