สำนักปลัด

 

   
  นายสันติภาพ  ม่านตา
ปลัดตำบลจันทเขลม
 
   
  นางอพินญา เจริญสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายสยุมภู สนธิภักดี
นักพัฒนา
นายอมรเทพ กัณฑิโกวิท
นิติกร
นางเสาวคนธิ์ ดิเรกรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
 
นางสาวเพชรรดา เพ็ญวงค์
บุคลากร

พันจ่าเอกมณเฑียร แป้นเหมือน
เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวจันทร์วิมล แสนเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     


นางสาวศิริพร ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page