กองคลัง

 

นายสันติภาพ ม่านตา 
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลม
 

นางภัทรวดี ประสานจับ 
หัวหน้ากองคลัง
 

นางสาวบังอร ศรีถนอมวงศ์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

-ว่าง- 
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
 

นางสาวนิชกานต์ บุญจิตร 
เจ้าพนักงานพัสดุ
 

-ว่าง- 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 

นางพรทิพย์ เช็งเส็ง 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

นางสาวชวนชม รักยิ่ง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page