เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทเขลม ดำเนินโครงการส่งเสริมการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน พาแขนมาหาเข็ม เทศบาลตำบลจันทเขลม ปี 2566 ณ วัดจันทร์เขลม เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1-2-3-4-5 โดยมีวัตถุงประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับวัคซันเข็มกระตุ้นในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับบริการสส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการรับวัคซีน ทั้งนี้ยังสามารถร่วมจับรางวัล ลุ้นรับพัดลม ผ้าห่ม กระติกน้ำ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

198719
198716
198715
198714
198713
195840
195820
195832
51344
195610
51343
51342
51341
51340
51338
51335
51321
51322

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page