ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้ข้อมูลการขอรับบริการจากเทศบาลตำบลจันทเขลมให้กับสำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page