โครงการป้องและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลจันทเขลม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจันทเขลมและพื้นที่ข้างเคียง

S14336040
S14336048
S14336045

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page