วันนี้ เทศบาลตำบลจันทเขลม ดำเนินการสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 4 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุฐานะยากจนและประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

27
26
24
21
20
16
15
13
12
0
10
9
8
6
5
4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page