เทศบาลตำบลจันทเขลม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม ผู้นำชุมชน และอสม. ได้เข้าร่วมการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทเขลม

Mask--Alcohol2
Mask--Alcohol3
Mask--Alcohol23
Mask--Alcohol7
Mask--Alcohol9
Mask--Alcohol11
Mask--Alcohol21
Mask--Alcohol14
Mask--Alcohol16
Mask--Alcohol19

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page