เทศบาลตำบลจันทเขลม มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำเทศบาลตำบลจันทเขลม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับการบริหารงานภายในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ  จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เทศบาลตำบลจันทเขลม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นี้

ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เทศบาลตำบลจันทเขลม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page