LINEALBUM11
LINEALBUM15
LINEALBUM14
LINEALBUM13
LINEALBUM9
LINEALBUM6
LINEALBUM5
LINEALBUM0
LINEALBUM3

ตามที่ เทศบาลตำบลจันทเขลมได้ดำเนินการประกาศเพื่อชวนเชิญ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของเทศบาลตำบลจันทเขลม  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับการบริหารงานภายในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

บัดนี้ เทศบาลตำบลจันทเขลมได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศิวพร   ทวีสุข รายละเอียดผลงานตามเอกสารแนบ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page